Kết quả bóng đá V League (Việt Nam) | Xem KQBĐ V League

Ngày 30-06-2024

FT - 30/06
Binh Dinh
4 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 30/06
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Hai Phong
FT - 30/06
Hanoi FC
3 - 3
Becamex Binh Duong
FT - 30/06
Hong Linh Ha Tinh
0 - 0
Thanh Hoa
FT - 30/06
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Ho Chi Minh
FT - 30/06
Quang Nam
1 - 3
Nam Dinh FC
FT - 30/06
Viettel FC
0 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 25-06-2024

FT - 25/06
Becamex Binh Duong
1 - 1
Binh Dinh
FT - 25/06
Cong An Ha Noi
5 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 25/06
Hai Phong
0 - 1
Hanoi FC
FT - 25/06
Ho Chi Minh
1 - 0
Quang Nam
FT - 25/06
Nam Dinh FC
5 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 25/06
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 25/06
Thanh Hoa
0 - 5
Viettel FC

Ngày 20-06-2024

FT - 20/06
Cong An Ha Noi
5 - 1
Hai Phong
FT - 20/06
Binh Dinh
4 - 2
Hanoi FC
FT - 20/06
Becamex Binh Duong
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 20/06
Nam Dinh FC
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 19-06-2024

FT - 19/06
Viettel FC
0 - 0
Ho Chi Minh
FT - 19/06
Thanh Hoa
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 19/06
Quang Nam
4 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 16-06-2024

FT - 16/06
Hai Phong
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 16/06
Hanoi FC
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 16/06
Hoang Anh Gia Lai
0 - 1
Binh Dinh

Ngày 15-06-2024

FT - 15/06
Ho Chi Minh
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 15/06
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Viettel FC
FT - 15/06
Khatoco Khanh Hoa
0 - 5
Quang Nam
FT - 15/06
Song Lam Nghe An
0 - 1
Thanh Hoa

Ngày 31-05-2024

FT - 31/05
Hanoi FC
5 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 31/05
Becamex Binh Duong
1 - 2
Ho Chi Minh
FT - 31/05
Nam Dinh FC
1 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 30-05-2024

FT - 30/05
Viettel FC
2 - 1
Hai Phong
FT - 30/05
Binh Dinh
3 - 0
Quang Nam
FT - 30/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 30/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 26-05-2024

FT - 26/05
Cong An Ha Noi
1 - 2
Viettel FC
FT - 26/05
Hai Phong
3 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/05
Khatoco Khanh Hoa
1 - 2
Binh Dinh
FT - 26/05
Thanh Hoa
2 - 5
Nam Dinh FC
FT - 26/05
Song Lam Nghe An
1 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 25-05-2024

FT - 25/05
Ho Chi Minh
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 25/05
Quang Nam
0 - 3
Hanoi FC

Ngày 22-05-2024

FT - 22/05
Nam Dinh FC
2 - 4
Hai Phong
FT - 22/05
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Viettel FC
FT - 22/05
Binh Dinh
1 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 21-05-2024

FT - 21/05
Hanoi FC
2 - 1
Thanh Hoa
FT - 21/05
Ho Chi Minh
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 21/05
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 21/05
Quang Nam
2 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 18-05-2024

FT - 18/05
Viettel FC
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 18/05
Binh Dinh
1 - 1
Hai Phong
FT - 18/05
Song Lam Nghe An
2 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-05-2024

FT - 17/05
Hanoi FC
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 17/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 1
Ho Chi Minh
FT - 17/05
Becamex Binh Duong
4 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 17/05
Thanh Hoa
3 - 1
Quang Nam

Ngày 13-05-2024

FT - 13/05
Viettel FC
1 - 1
Binh Dinh
FT - 13/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 2
Hanoi FC
FT - 13/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 13/05
Song Lam Nghe An
0 - 0
Ho Chi Minh

Ngày 12-05-2024

FT - 12/05
Cong An Ha Noi
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 12/05
Hai Phong
0 - 0
Quang Nam
FT - 12/05
Thanh Hoa
3 - 2
Becamex Binh Duong

Ngày 09-05-2024

FT - 09/05
Hanoi FC
0 - 2
Viettel FC
FT - 09/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Song Lam Nghe An

Ngày 08-05-2024

FT - 08/05
Ho Chi Minh
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 08/05
Nam Dinh FC
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 08/05
Khatoco Khanh Hoa
2 - 4
Hai Phong
FT - 08/05
Binh Dinh
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 08/05
Quang Nam
2 - 0
Cong An Ha Noi

Ngày 05-05-2024

FT - 05/05
Viettel FC
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 04-05-2024

FT - 04/05
Cong An Ha Noi
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 04/05
Hai Phong
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 04/05
Becamex Binh Duong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 04/05
Thanh Hoa
0 - 0
Binh Dinh
FT - 04/05
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hanoi FC

Ngày 03-05-2024

FT - 03/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 2
Quang Nam

Ngày 05-04-2024

FT - 05/04
Hai Phong
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 05/04
Nam Dinh FC
2 - 4
Binh Dinh

Ngày 04-04-2024

FT - 04/04
Cong An Ha Noi
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 04/04
Ho Chi Minh
1 - 3
Hanoi FC
FT - 04/04
Becamex Binh Duong
0 - 0
Viettel FC
FT - 04/04
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/04
Quang Nam
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 31-03-2024

FT - 31/03
Hanoi FC
1 - 2
Nam Dinh FC
FT - 31/03
Binh Dinh
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 31/03
Thanh Hoa
0 - 2
Cong An Ha Noi
FT - 31/03
Hong Linh Ha Tinh
2 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 30-03-2024

FT - 30/03
Viettel FC
3 - 2
Quang Nam
FT - 30/03
Song Lam Nghe An
0 - 0
Hai Phong
FT - 30/03
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 09-03-2024

FT - 09/03
Viettel FC
3 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 09/03
Binh Dinh
2 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 09/03
Becamex Binh Duong
3 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 09/03
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 08-03-2024

FT - 08/03
Hanoi FC
3 - 1
Quang Nam
FT - 08/03
Nam Dinh FC
1 - 1
Thanh Hoa
FT - 08/03
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Hai Phong

Ngày 03-03-2024

FT - 03/03
Cong An Ha Noi
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 03/03
Ho Chi Minh
1 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 03/03
Song Lam Nghe An
0 - 1
Nam Dinh FC
FT - 03/03
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hanoi FC
FT - 03/03
Quang Nam
1 - 1
Binh Dinh

Ngày 02-03-2024

FT - 02/03
Hai Phong
1 - 1
Viettel FC
FT - 02/03
Thanh Hoa
1 - 2
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 28-02-2024

FT - 28/02
Ho Chi Minh
2 - 1
Binh Dinh
FT - 28/02
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 28/02
Nam Dinh FC
3 - 2
Hanoi FC

Ngày 27-02-2024

FT - 27/02
Hai Phong
2 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 27/02
Cong An Ha Noi
3 - 1
Thanh Hoa
FT - 27/02
Khatoco Khanh Hoa
0 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 27/02
Quang Nam
2 - 0
Viettel FC

Ngày 24-02-2024

FT - 24/02
Hanoi FC
3 - 1
Ho Chi Minh
FT - 24/02
Binh Dinh
2 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 23-02-2024

FT - 23/02
Viettel FC
0 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 23/02
Song Lam Nghe An
0 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 23/02
Thanh Hoa
3 - 2
Hai Phong
FT - 23/02
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Quang Nam
FT - 23/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 18-02-2024

FT - 18/02
Cong An Ha Noi
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 18/02
Song Lam Nghe An
2 - 0
Binh Dinh
FT - 18/02
Thanh Hoa
2 - 0
Hanoi FC
FT - 18/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 17-02-2024

FT - 17/02
Hai Phong
1 - 3
Nam Dinh FC
FT - 17/02
Viettel FC
0 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 17/02
Becamex Binh Duong
1 - 1
Quang Nam

Ngày 27-12-2023

FT - 27/12
Hai Phong
0 - 1
Binh Dinh
FT - 27/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Viettel FC
FT - 27/12
Hoang Anh Gia Lai
2 - 0
Hanoi FC
FT - 27/12
Quang Nam
0 - 2
Thanh Hoa

Ngày 26-12-2023

FT - 26/12
Cong An Ha Noi
3 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 26/12
Ho Chi Minh
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 23-12-2023

FT - 23/12
Binh Dinh
4 - 1
Viettel FC
FT - 23/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 23/12
Quang Nam
2 - 0
Hai Phong

Ngày 22-12-2023

FT - 22/12
Hanoi FC
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 22/12
Ho Chi Minh
1 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 22/12
Becamex Binh Duong
1 - 0
Thanh Hoa
FT - 22/12
Khatoco Khanh Hoa
2 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 18-12-2023

FT - 18/12
Hai Phong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-12-2023

FT - 17/12
Viettel FC
0 - 2
Hanoi FC
FT - 17/12
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 16-12-2023

FT - 16/12
Becamex Binh Duong
3 - 2
Nam Dinh FC
FT - 16/12
Thanh Hoa
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 16/12
Hong Linh Ha Tinh
0 - 4
Binh Dinh

Ngày 15-12-2023

FT - 15/12
Cong An Ha Noi
0 - 0
Quang Nam

Ngày 10-12-2023

FT - 10/12
Hanoi FC
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 10/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 10/12
Quang Nam
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 09-12-2023

FT - 09/12
Ho Chi Minh
1 - 1
Hai Phong
FT - 09/12
Binh Dinh
2 - 3
Thanh Hoa
FT - 09/12
Nam Dinh FC
2 - 2
Cong An Ha Noi

Ngày 08-12-2023

FT - 08/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Viettel FC

Ngày 04-12-2023

FT - 04/12
Hai Phong
3 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 03-12-2023

FT - 03/12
Hanoi FC
0 - 1
Binh Dinh
FT - 03/12
Ho Chi Minh
2 - 0
Viettel FC
FT - 03/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 03/12
Hong Linh Ha Tinh
2 - 4
Nam Dinh FC

Ngày 02-12-2023

FT - 02/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Thanh Hoa
FT - 02/12
Song Lam Nghe An
4 - 4
Quang Nam

Ngày 24-11-2023

FT - 24/11
Becamex Binh Duong
0 - 1
Hanoi FC

Ngày 04-11-2023

FT - 04/11
Viettel FC
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/11
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hai Phong
FT - 04/11
Thanh Hoa
3 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 04/11
Quang Nam
0 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 03-11-2023

FT - 03/11
Cong An Ha Noi
2 - 0
Hanoi FC
FT - 03/11
Binh Dinh
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 03/11
Nam Dinh FC
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 29-10-2023

FT - 29/10
Hanoi FC
3 - 5
Hai Phong
FT - 29/10
Binh Dinh
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 29/10
Quang Nam
1 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 28-10-2023

FT - 28/10
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 28/10
Khatoco Khanh Hoa
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 28/10
Hoang Anh Gia Lai
0 - 3
Cong An Ha Noi

Ngày 27-10-2023

FT - 27/10
Viettel FC
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 22-10-2023

FT - 22/10
Cong An Ha Noi
1 - 1
Binh Dinh
FT - 22/10
Ho Chi Minh
2 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 22/10
Nam Dinh FC
2 - 1
Quang Nam
FT - 22/10
Song Lam Nghe An
1 - 1
Viettel FC

Ngày 21-10-2023

FT - 21/10
Thanh Hoa
2 - 2
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 20-10-2023

FT - 20/10
Hai Phong
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Trang xem bongdalive tv  cung cấp tiện ích xem kết quả bóng đá V.League (Việt Nam) hoàn toàn miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu của người hâm mộ về giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam. V.League – nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các câu lạc bộ và cũng là niềm tự hào của bóng đá nước nhà khi nuôi nhiều nhiều tài năng bóng đá như Quang Hải, Công Phượng,…

TTBD.club cho phép người hâm mộ theo dõi kết quả V.League tất cả các trận đấu, vòng đấu. Trang cập nhật liên tục và chính xác các thông tin liên quan đến giải đấu như KQBĐ V League trực tiếp, thẻ phạt, cầu thủ ghi bàn.  Trong số các câu lạc bộ thành công tại V.League, có thể kể đến CLB Hà Nội, với những thành tích ấn tượng và lịch sử lâu dài, đã trở thành một trong những đội bóng hàng đầu tại giải đấu này.

Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, TTBD.club cung cấp một công cụ hữu ích cho người hâm mộ để theo dõi và cập nhật KQ bóng đá V.League, từ những người hâm mộ nhiệt huyết đến những người theo dõi thường xuyên. Đồng thời, hiện tại trên trang web cũng có thêm nhiều tính năng đặc biệt khác như: